window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-741624773'); Services
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


Service

S E R V I C E         Tel: 0-2398-9742-5

 .....................................................................................................................

คุณภาพของงาน คือมาตราฐานของเรา (Quality is our Standand)

      การรักษาชื่อเสียงขององค์กร หรือแบรนด์ของสินค้าต่างๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สิ่งพิมพ์ที่ถูกผลิตออกไป ก็เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร ดังนั้นมาตราฐานของทุกชิ้นงาน ต้องสวยงาม มีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน ก่อนส่งมอบตามมาตราฐาน ISO 9001คุณภาพของงาน คือมาตราฐานของเรา (Quality is our Standand)

 

 D E S I G N

 .....................................................................................................................

บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของท่าน และตรวจสอบงานทุกครั้ง ก่อนดำเนินการผลิตจริงเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ

 

 

ลักษณะ File Artwork สำหรับการจัดพิมพ์โบว์ชัวร์

 .....................................................................................................................

- เป็นไฟล์ AI หรือ PDF หรือ JPG หรือไฟล์อื่นใดที่มีความละเอียด ความคมชัดเพียงพอ โดยปกติแล้วทำการทดสอบได้โดยการ Zoom 300% จากไฟล์ขนาดเท่าของจริง แล้วทำการเข้าไปดูไฟล์ ว่าภาพ ตัวหนังสือ ไม่แตก เพื่อให้ได้โบชัว ที่สวยงาม

- ไฟล์ AI อย่าลืม Include Link และ ทำการ Create Outline ตัวอักษร ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มีปัญาใน การแยกสีไฟล์เนื่องจากไม่มีฟอนท์ที่ลูกค้าต้องการ

 

  หมายเหตุ

 .....................................................................................................................

- ระยะเวลาในการผลิตโบว์ชัวร์ อยู่ที่ ประมาณ 3-7 วัน นับจากวัน Approve แบบ

- โดยปกติ จัดส่งงานให้ฟรี บริเวณ กทม. และปริมนฑล ยกเว้นในกรณีงานเร่งด่วน ต้องให้ลูกค้าเข้ามารับงานเอง

- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำอาร์ทเวิร์ค ลูกค้าจะต้องทำอาร์ทเวิร์คมาสำเร็จ พร้อมพิมพ์แล้ว ส่งให้กับทางบริษัท ทางบริษัทจะ จัดพิมพ์โบชัวร์ ทันที

- สีที่พิมพ์ ออกมา สดสวย แต่ท่านอาจไม่สามารถเทียบกับสีบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจาก ค่าหน้าจอคอม เป็นแสงสว่าง ขึ้นอยู่กับการปรับค่าแสง หน้าจอคอมพิวเตอร์ สีจึงไม่เหมือนกัน

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.